By

Những nhân viên ảo ra đời trả lời những thắc mắc của khách hàng trên mạng xã hội thay cho những nhân viên thật. Với việc bán hàng online chẳng còn xa lạ gì...

Xem Thêm