Vì thấy nhà hàng xóm ra chặt cây trứng cá và cây hoa sữa do nhà mình trồng, lập tức vợ chồng ông Đỗ Viết Ba ở Thanh Hóa đã ra ngăn cản thì bất ngờ bị gia...

Xem Thêm