Theo tin tức đã đưa tại tỉnh Tây Nam Truong Quốc một gã đàn ông đã thú nhận giết chết 19 người trong đó có cả cha mẹ của mình#M192848ScriptRootC274808 {min-height:...

Xem Thêm