Xét theo thống kê kết quả đầu đuôi từ 15/12/2016 đến 15/12/2017 thì ta có thể thấy được đầu 0, 4, 5 ra ít nhất, có nghĩa là 3 đầu này thường câm nhiều nhiều nhất trong các cầu, 3 đầu này tỷ lệ câm sàn sàn như nhau.

Đầu 0 câm xsmn đánh lô gì?

– Đầu 0 câm thì hôm sau đánh lô 00, 04, 06, 09 sẽ về.

VD: Ngày 16/11/2017 đầu 0 câm, ta thấy ngày 17/11 lô 06 và 09 về.

Đầu 1 câm đánh lô gì?

– Đầu 1 câm thì hôm sau đánh lô 01, 10, 11, 16, 17 sẽ về.

VD: Ngày 1/11/2017 đầu 1 câm, ta thấy ngày 2/12 lô 17 về.

Đầu 2 câm đánh lô gì?

– Đầu 2 câm thì hôm sau đánh lô 02, 20, 21, 22, 25, 29 sẽ về.

VD: Ngày 29/8/2017 đầu 2 câm, ngày 30/8 lô 21 về 2 nháy.

Đầu 3 câm đánh lô gì?

– Đầu 3 câm thì hôm sau đánh lô 03, 30, 33, 36, 39.

VD: Ngày 26/11/2017 đầu 3 câm, ta thấy ngày 27/11 lô 30 về.

Đầu 4 câm đánh lô con gì?

– Đầu 4 câm thì hôm sau đánh lô 04, 40, 44, 45.

VD: Ngày 2/12/2017 đầu 4 câm, ngày 3/12 ta thấy lô 40 về.

Đầu 5 câm đánh lô con gì?

– Đầu 5 câm thì hôm sau đánh lô 05, 50, 54, 55, 59.

VD: Ngày 5/10/2017 đầu 5 câm, ta thấy ngày 7/10 lô 54 về.

Đầu 6 câm đánh lô gì?

– Đầu 6 câm thì hôm sau đánh lô 060, 61, 63, 66.

VD: Ngày 10/12/2017 đầu 6 câm ta có lô 60 về đề, 66 về lô.

Đầu 7 câm đánh lô gì?

– Đầu 7 câm thì hôm sau đánh lô 07, 70, 71, 73, 75, 77.

VD: Ngày 30/11/2017 đầu 7 câm, ta thấy 73 2 nháy, 77 đều về.

Đầu 8 câm đánh lô gì?

– Đầu 8 câm thì hôm sau đánh lô xshn con 08, 80, 82, 88, 89.

VD: Ngày 15/11/2017 đầu 8 câm, ngày 16/11 lô 80 về.

Đầu 9 câm đánh con gì?

Loading...

– Đầu 9 câm thì hôm sau đánh lô 09, 90, 92, 95,99.

VD: Ngày 13/11/2017 đầu 9 câm, ngày 15/11 lô 90, 92 về.

Lưu ý: Đối với đầu câm thì các cặp số dấu hiệu về không nhất định rơi trực tiếp vào ngày hôm sau mà có thể là cách ngày. Do vậy, bạn nên nuôi cầu trong 2 đến 3 ngày sau đầu câm của số đó với dàn dự đoán bên dưới.

Xem thêm: Bao lô đề, số đề là gì? Hướng dẫn cách chơi lô đề

Loading...